Verlaging servicekosten kaartverkoop uitwedstrijden

0

PSV hanteert verschillende opslagen bij kaartverkoop voor uitwedstrijden. Nadat PSV eerder al heeft toegezegd transparant te zijn over deze kosten wil PSV Klankbord tot in detail weten wat er gebeurt met het geld van de toeslagen. Mag PSV Klankbord in de administratie van PSV zien wat de opbrengst per toeslag is? Mag PSV Klankbord zien aan de hand van facturen en andere documenten waar dat geld aan besteed wordt? 

Antwoord van PSV 
De heer Verkerk (Manager veiligheid en wedstrijdorganisatie) verstrekt in een gesprek met PSV Klankbord een detailoverzicht van de opbrengsten en kosten. 
PSV hanteert drie verschillende toeslagen:

  • Stewardtoeslag bij nationale en internationale uitwedstrijden, deze bedraagt € 2 per kaartje.
  • Omwisseltoeslag bij internationale uitwedstrijden, deze bedraagt € 1 per kaartje.
  • Systeemtoeslag, dit is een verzamelnaam voor toeslag in verband met systeemkosten, administratiekosten en handling bij nationale en internationale uitwedstrijden. Deze bedraagt € 2 per kaartje.

PSV Klankbord heeft alle overzichten, facturen en andere documenten bestudeerd van de eerste helft van seizoen 2016-2017. Vragen zijn beantwoord. De opbrengsten zijn duidelijk. PSV heeft de opbrengst gebruikt voor noodzakelijke kosten. Daarbij is geen sprake van verspilling. Per saldo houdt PSV geld over. Per saldo betekent dat PSV een plus en een min boekt. Men legt geld toe op de stewardkosten. Die kunnen snel oplopen in internationaal verband blijkt uit het overzicht. Echter de systeemkosten zijn hoger ingeschat dan achteraf nodig blijkt te zijn. Het nieuwe systeem SR04 is daar de oorzaak van. Het is een beter en fors goedkoper systeem voor het regelen van de kaartverkoop. Dat is de oorzaak van het positieve saldo. PSV erkent dat het positieve saldo te hoog is. Een aanpassing van het beleid van toeslagen is gewenst. Daarom zal PSV met ingang van seizoen 2017-2018 de opslag voor systeemkosten met € 1 per kaartje verlagen. 

Resultaat
PSV verlaagt voor alle supporters de opslag voor servicekosten met € 1 per kaartje met ingang van seizoen 2017-2018.

Share.

About Author

Leave A Reply