Verstandhouding stewards, beveiliging en supporters op Vak T en U verbeterd

0

Supporters op vak T en U willen een gesprek gaan met PSV, Profi-sec en de organisatie van stewards. Men ervaart namelijk een negatieve sfeer. Deze wil men via overleg ombuigen naar een prettigere sfeer. Kan op korte termijn een gesprek plaatsvinden?

Antwoord van PSV 
Dit is zeker mogelijk. Een gesprek tussen bovengenoemde partijen heeft meteen plaatsgevonden. De ervaringen zijn uitgewisseld en er zijn gezamenlijk afspraken gemaakt voor verbetering van de sfeer. Concreet zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Stewards verminderen het gebruik van fysiek contact;
  • Profi-sec hanteert meer regelmaat in de personele planning op de vakken T en U;
  • Herkenbaarheid en elkaar erkennen is belangrijk in met name vakken T en U. Partijen erkennen dat dit de basis is voor een goede onderlinge verstandhouding. Waar nodig zal dit meer onder de aandacht worden gebracht.
  • Sociale controle moet plaatsvinden in vakken T en U om de onderlinge verstandhouding goed te houden. Dat was al zo en dat moeten we in de toekomst blijven doen. Durf elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.

Resultaat
In gesprek willen gaan met elkaar, argumenten durven uitwisselen en bereid zijn om gedrag aan te passen om tot een oplossing te komen: Dan blijkt dat PSV op een positieve manier meteen actie onderneemt dat in het belang is van zowel PSV als de supporters. Deze keer betrof het supporters uit vak T en U. De volgende keer kunnen het supporters zijn in andere delen van het stadion.

Share.

About Author

Leave A Reply