Betere samenwerking bij uitwedstrijden

0

Er zijn veel PSV-supporters die het bezoeken van uitwedstrijden belangrijk vinden. PSV Klankbord vermoedt met een betere samenwerking met PSV veel zaken op dit gebied beter kunnen. Denk aan communicatie, meer bezoekers bij uitwedstrijden door het makkelijker te maken om daarbij te zijn en meedenken over de prijzen van kaartjes bij uitwedstrijden. Is PSV bereid om dit proces maximaal te ondersteunen door de juiste mensen en middelen ter beschikking te stellen? De groep merkt op dat het aanbieden van versoepeling bij thuiswedstrijden aan de bezoekende club als het ware wisselgeld oplevert. Dit wisselgeld kan gebruikt worden bij vooroverleggen.

Antwoord van PSV 
PSV geeft aan de maximale ondersteuning een lastige is. Wat voor PSV maximaal haalbaar is kan voor de supporter nog steeds als te weinig beschouwd worden. Het kan altijd beter. Het eerder commitment van PSV en de permanente aanwezigheid van twee PSV-vertegenwoordigers bij alle vergaderingen van PSV Klankbord zijn de eerste nieuwe stappen die we samen hebben gezet. PSV is en blijft bereid om mee te helpen en mee te denken waar mogelijk. Dat kan in in interne processen  maar ook naar buiten toe. Denk aan de media. Laten we eerst per wedstrijd eens kijken wat haalbaar is. PSV Klankbord weet dat PSV zich recent aantoonbaar positief heeft ingezet voor de belangen van supporters bij specifieke wedstrijden. 

Resultaat
PSV wil meewerken om via PSV Klankbord zaken rondom uitwedstrijden in verder verband te bespreken en waar mogelijk met elkaar zaken te verbeteren. PSV Klankbord beschouwt deze toezegging als een resultaat. Het biedt een nieuwe mogelijkheden, om naast de al bestaande mogelijkheden, zaken onder de aandacht te brengen. De brede vertegenwoordiging van PSV Klankbord kan zaken eerder en op een andere manier in beeld brengen. PSV Klankbord zal dit resultaat gebruiken om nog meer supporters te vragen wat er beter kan rondom de organisatie van uitwedstrijden in Nederland en in Europa. Dit gaat leiden tot nieuwe agendapunten en dus nieuwe resultaten die we kunnen koppelen aan dit resultaat.  

Share.

About Author

Leave A Reply